Öronakupressur

Öronakupressur och öronakupunktur är former av reflexologi (även känt som zonterapi). Örat är uppdelat i olika zoner kopplade till kroppens olika delar och alla dess organ och funktioner. Eftersom örat är en reflexzon är det bara punkter där det finns en obalans som är aktiva/ömma.

Med hjälp av punkterna i örat kan man behandla hela människan. Man kan komma åt fysiska besvär men också emotionella obalanser och tankegångar som inte gynnar oss som t.ex. stress, utbrändhet, sömnproblem, depressioner och obearbetade känslor.

Vid öronakupunktur använder man nålar och vid öronakupressuren en akupressurpenna (d v s utan nålar).

Jag behandlar de för dig aktuella punkterna med en akupunkturpenna/nålar som stimulerar både nervbanorna och musklerna i området. Sedan sätter jag fröplåster på de viktigaste punkterna. Beroende på var punkterna sitter kan det bli upp till fem plåster i varje öra. För bästa effekt aktiverar du dessa genom ett lätt tryck flera gånger per dag. Är du försiktig med plåstren kan de sitta upp till en vecka.

Jag kombinerar gärna öronakupressuren och öronakupunkturen med mina övriga behandlingar (medicinsk massage / zonterapi) får att nå mer förstärkt och effektivare behandling.

Vill du endast att jag behandlar med akupunkturpennan eller nålarna och fäster fröplåster kan du boka in 25-minuter öronakupressur eller 40 min öronakupunktur.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top