Idrottsmassage

Jag är även utbildad för att kunna utföra undersökningar som kan klarlägga olika problemområden, t ex inflammerade muskelfästen och muskelbristningar, men även lokalisering av muskelsvaghet, stelhet och triggerpunkter. Behandling och undersökning begränsas inte bara till muskler utan inkluderar även senor, fästen och muskelhinnor. Jag utför idrottsmassage i såväl förebyggande som behandlande syfte.

Related Posts

Begin typing your search term above and press enter to search. Press ESC to cancel.

Back To Top